ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 26 / 25 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 1)
วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560 l 13.00-16.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS ช่องนนทรี) 39 / 70 ที่นั่ง คลิก
การใช้งานโปรแกรม eFin Trade+ (รอบที่ 2)
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 68 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 30 / 70 ที่นั่ง คลิก
Asia Plus Investment Forum 2017: โลกเปลี่ยนไป ปรับตัวได้ไว ทำกำไรก้อนโต
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 12.00-13.00) ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ถนนสีลม 8 / 30 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 22 / 70 ที่นั่ง คลิก