การเพิ่มช่องทางวางเงินหลักประกันในบัญชีซื้อขาย ด้วยบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (CROSS BANK BILL PAYMENT) - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส