แจ้งเตือนข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส